Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Hieronder vind je het privacybeleid, het cookiebeleid en de disclaimer van IT Designs BVBA (hierna ‘Datalink’ of ‘wij/ons/onze’) beschreven, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 72, 3590 Diepenbeek. Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 011 960 870 of door een bericht te sturen op onze contactpagina.

Het ondernemingsnummer van Datalink is BE 0806.138.492 met RPR Hasselt. Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

Datalink en jouw privacy

Datalink vindt jouw privacy heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we jou dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene aan Datalink bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerkingsdoeleinden, alsook op welke manier we hierdoor digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Hoewel de meeste informatie op onze websites en andere communicatiemedia beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon waaronder een naam, e-mailadres of contactgegevens. Het gaat meer specifiek over de gegevens die je aan Datalink meedeelt via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens met betrekking tot aankopen of diensten waarvan je gebruik maakt of gebruik wenst te maken. Datalink verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Omdat discretie bij Datalink voorop staat, wordt alle informatie die aan Datalink wordt verschaft, vertrouwelijk behandeld. Bovendien zijn alle verwerkingsactiviteiten van Datalink opgenomen in verwerkingsregisters zoals opgelegd door de AVG.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Datalink. Datalink is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, platformen en diensten, ben je akkoord met de mogelijke verwerkingshandelingen door Datalink.

Persoonsgegevens

Websitebezoekers

Datalink kan via haar websites gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere geanonimiseerd IP-adres, browser-type, apparaat, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats, dag en uur van websitebezoek, bezochte pagina’s, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit doen we voor statistische doeleinden en maakt het ons mogelijk om onze websites voortdurend te optimaliseren voor jou en voor toekomstige bezoekers.

Voor het verwerken van websitestatistieken maken wij gebruik van Google Analytics, een dienst die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics verzamelt gegevens door middel van cookies (zie verder) en dit om het gebruik van de websites van Datalink te volgen en onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en beschikbaar te maken in andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden. Datalink heeft haar Google Analyticsaccount zodanig ingesteld dat jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Om te voorkomen dat je gegevens gebruikt kunnen worden door Google Analytics, kan je hier een Google Analytics Opt-Out Browser Add-on terugvinden. Het privacybeleid van Google vind je hier.Datalink maakt gebruik van de Google Maps widget voor de visualisering van kaarten met locatiegegevens en het aanbieden van een routebeschrijving naar Datalink. Google heeft zich via zelf-certificering aangesloten bij het Privacy Shield op het moment van de publicatie van dit privacybeleid.

Datalink voorziet een livechatplatform zodat jij als websitebezoeker gemakkelijk met ons team in contact kan komen. IP-, en locatiegegevens die bewaard worden in het kader van een livechatgesprek worden maximaal 9 maanden bijgehouden in het chatplatform voor toekomstige contacten omtrent jouw informatie-, of offerteaanvraag. Het privacybeleid van ons livechatplatform vind je hier en zij hebben zich gecertificeerd voor het Privacy Shield.

Tenslotte is het mogelijk dat de websites van Datalink systeemlogboeken aanleggen met het oog op de goede werking en onderhoud van de desbetreffende websites. Hierin kan het IP-adres van jou als gebruiker voorkomen.

Prospecten

Wij stellen via onze websites contactformulieren ter beschikking. Door het invullen en verzenden van een digitaal formulier, geef je ons de toestemming om te antwoorden op jouw verzoek om informatie en dit per e-mail, post of telefoongesprek. Het is mogelijk dat deze berichten in onze mailbox bewaard worden. Jouw gegevens worden in ons CRM-systeem opgenomen op het moment dat er een effectieve prijsopgave wordt aangevraagd.

Door in te schrijven op onze mailinglijst, wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de contactenlijst van MailChimp. Daarmee kan je e-mailberichten ontvangen van informatieve en/of commerciële aard. Ook wanneer je een klant wordt van Datalink, kan jouw e-mailadres aan deze lijst worden toegevoegd omdat de e-mails relevant kunnen zijn in het kader van jouw eerdere aankoop. In iedere nieuwsbrief voorziet Datalink de mogelijkheid om je terug uit te schrijven van deze lijst. De e-mailmarketingsoftware die Datalink gebruikt betreft MailChimp en het privacybeleid van MailChimp vind je hier.

Sollicitanten

Datalink stelt via haar websites sollicitatieformulieren ter beschikking. Het is daarnaast mogelijk om spontaan te solliciteren via het contactformulier. Door het invullen en verzenden van een digitale sollicitatie, geef je Datalink de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de behandeling van je sollicitatie. Datalink beantwoordt een sollicitatie via e-mail en/of via telefoon en houdt de verstrekte gegevens bij gedurende de wettelijke termijn, zijnde één maand oftewel één jaar mits uitdrukkelijke toestemming.

Klanten

Persoonsgegevens van klanten en voormalige klanten worden verwerkt voor deze specifieke doeleinden:

  • het beantwoorden van jouw vragen;
  • het verwerken van offerteaanvragen door onszelf of andere partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn;
  • het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van leveringen;
  • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten;
  • bedrijfsadministratie en boekhouding;
  • het verzorgen van ondersteuning n.a.v. producten of diensten die je bij ons hebt afgenomen;
  • klantentevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken;
  • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
  • contactname via e-mail voor informatie over je producten en diensten bij Datalink, tips en advies of aanbiedingen;
  • opstellen van websitestatistieken en verbeteren van de digitale gebruikerservaringen.

Het is altijd mogelijk om je te verzetten tegen direct marketing door contact op te nemen met Datalink. Steeds voorzien we een uitschrijfmogelijkheid of opt-out in onze commerciële nieuwsbrieven.

Leveranciers

Als je een leverancier van Datalink bent, kunnen jouw gegevens doorgegeven worden aan klanten om jou voor te stellen als mogelijke leverancier, of kunnen jouw gegevens doorgegeven worden tijdens het leveren van de services.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Datalink kan jouw persoonsgegevens delen met externe gecontracteerde serviceproviders (verwerkers) om diensten te kunnen aanbieden of een databank bij te houden.

Datalink zal zoveel als mogelijk samenwerken met verwerkers binnen Europa. Onze IT-dienstverlening, clouddiensten en webhosting verzorgen we hoofdzakelijk in eigen beheer en we werken voor het onderbrengen van onze infrastructuur uitsluitend samen met ISO-gecertificeerde datacenters in de Benelux. Vanzelfsprekend gebeuren onze eigen verwerkingen overeenkomstig deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien Datalink jouw persoonsgegevens doorgeeft aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, zal Datalink erop toezien dat deze verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen kunnen voorleggen. Je machtigt ons hierbij om jouw persoonsgegevens naar verwerkers buiten Europa over te dragen.

In bepaalde omstandigheden is Datalink verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven of openbaar te maken. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure, verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van jouw vitale belangen. Indien Datalink oordeelt dat het wenselijk is om jouw gegevens door te geven in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan derden.

We maken geen persoonsgegevens kenbaar aan onze sociale mediapartners. Onze websites kunnen echter wel plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Vimeo en YouTube. Sociale mediaproviders kunnen gegevens verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze website bekijkt, linkt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor sociale mediapartners. Je kan hieronder doorklikken op de namen van de sociale mediapartners om hun privacybeleid na te lezen.

Jouw persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorverkocht aan derden.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Voor de bewaartermijn van gegevens beroepen we ons zoveel als mogelijk op de wettelijke bewaartermijnen. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen we zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nog kunnen nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens definitief gewist.

Persoonsgegevens die door ons gebruikt worden voor de verlening van diensten aan jou of van jou, worden verwerkt zolang dit nodig is om de diensten te verlenen. Zij kunnen gebruikt worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van deze berichten.

Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan je contact met ons opnemen.

Worden er cookies gebruikt in de websites van Datalink?

Op de websites van Datalink kan er gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw computer of mobiele apparaat geplaatst worden voor een bepaalde tijd. Zij kunnen onder meer gebruikt worden om jouw voorkeuren op te slaan en informatie te verwerken om de website optimaal te laten functioneren en op de bezoekers af te stemmen. Datalink is gevestigd in België en levert diensten aan Belgische ondernemingen. Bijgevolg volgt Datalink de Belgische wetgeving inzake cookies.

Cookies zijn steeds verbonden aan een specifieke domeinnaam of subdomeinnaam. First-party cookies zijn cookies die je verkrijgt vanop het domein als dat je als websitebezoeker bezoekt. Bij het bezoeken van websites van Datalink, zijn first-party cookies de cookies van Datalink.

Third-party cookies worden geplaatst wanneer een website elementen van een externe partij bevat. Denk bijvoorbeeld aan ingesloten video’s, sociale media widgets, bepaalde advertenties of geïntegreerde software. De externe partij stuurt dan vanaf haar eigen servers cookies mee.

Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website, waaronder cookies die een login-functionaliteit regelen. Functionele cookies zijn cookies die voorkeuren bewaren van websitebezoekers om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van taal-, of landvoorkeuren. Analytische cookies zijn cookies die de analyse van websiteverkeer mogelijk maken zodat de website verbeterd kan worden en de prestaties van de website kunnen gemeten worden.

De websites van Datalink kunnen gebruik maken van de volgende cookies:

Kom je in onze website andere cookies tegen dan de hierboven opgesomde cookies? Neem dan zeker contact met ons op, of contacteer de derde partij met de vraag om inlichtingen (welke cookies, doeleinde, bewaartermijn, privacywaarborgen).

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via de browserinstellingen. Klik hieronder door op de naam van je browser om de documentatie hieromtrent na te lezen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde pagina-elementen niet meer correct worden weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet Datalink er alles aan om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

De privacywetgeving GDPR voorziet in verschillende rechten voor jou als betrokkene. Hieronder bespreken we de voornaamste:

Recht op informatie

Via deze privacyverklaring en andere officiële briefwisseling zal Datalink jou steeds zo goed mogelijk informeren over haar verwerkingsactiviteiten. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht om een kopie van de verzamelde gegevens aan te vragen. De eerste kopie zal kosteloos worden overgemaakt, maar we behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te vragen voor toekomstige kopieën.

Recht op rectificatie

Je voorzien steeds de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op bezwaar

Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Verder kan je bezwaar maken tegen de overige verwerkingen van jouw persoonsgegevens en zullen wij jouw verzoek evalueren.

Recht op wissing

Wil je al je gegevens laten wissen, zal dat mogelijk zijn indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en niet langer nodig zijn om de vooropgestelde doeleinden van de verwerkingen te kunnen nakomen.

Recht op beperking van de verwerking

De privacywetgeving voorziet bepaalde specifieke gevallen waarbij je de verwerking van je persoonsgegevens kan laten beperken. Dit is het geval wanneer je de nauwkeurigheid van je gegevens betwist (en dit tijdens het verificatieproces), wanneer de verwerking onrechtmatig is en je de beperking ervan verzoekt, wanneer we de gegevens niet meer nodige hebben voor de verwerking maar enkel nog voor juridische doeleinden, of wanneer er bezwaar is gemaakt en dit tijdens het verificatieproces.

Recht op data portabiliteit

Indien je beslist om van verwerker te veranderen, heb je het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm om ze vervolgens elders onder te brengen.

Recht om een klacht in te dienen

Indien je van mening bent dat Datalink een inbreuk maakt op jouw privacy, mag je hiervoor steeds contact opnemen via het e-mailadres privacy@datalink.be en bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00.

Wil je je rechten uitoefenen, kan je contact opnemen met Datalink via het e-mailadres privacy@datalink.be. Het is mogelijk dat niet alle informatie door Datalink kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot bewijsdoelstellingen, back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Datalink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie zal steeds via deze webpagina raadpleegbaar zijn en wordt aangegeven door de datum van de laatste wijziging. Iedere ingrijpende wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden in de briefwisseling en het mailverkeer van Datalink.

Intellectuele eigendomsrechten & disclaimer

De disclaimer kan je hier terugvinden en zij is van toepassing op alle websites, informatie en communicatie van Datalink.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Teamify gratis ontdekken?

Boek de tour Vrouwelijke mascotte van teamify